Over VO-academie


De VO-academie van de VO-raad is een programma opgezet om schoolleiders, middenmanagers en bestuurders in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun (verdere) professionalisering.

Het programma wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van (beginnend) schoolleiders in het VO en daarmee een kwaliteitsimpuls bewerkstelligen binnen de sector. Om dit doel te bereiken speelt de VO-academie een actieve rol bij het organiseren van scholing(smogelijkheden) naar aanleiding van opleidingsbehoeften in de sector. Tevens bevordert de VO-academie dat er voldoende aanbod beschikbaar is, de kwaliteit van formeel en informeel leren transparant is en makelt en schakelt de VO-academie tussen vraag en aanbod bij (non- en informeel) leren.